ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Ξεκινά η κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Λίσσο!

   Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» με την

Αναλυτικά »