ΟΦΗ: Καλαφάτης, Καρανδινός, Μπλίντο, Χότζα, Μερκούρης (75’ Σέχου), Ζαχαριουδάκης, Αδαμάκης (80’ Τακάκης), Κουτεντάκης, Πιστικός (80’ Πορτοκαλλίδης), Σταυρόπουλος (75’ Φαϊτάκης), Φανουράκης (86’ Βασιλάκης).