“Φέσι” της ΕΠΟ σε διαιτητές και ΕΠΣ – “Ψαλίδι” στην επιχορήγηση των ομάδων για τη συμμετοχή στο Κύπελλο!

Οφειλές της ΕΠΟ προς τις ΕΠΣ και τους διαιτητές προκύπτουν από τον οικονομικό απολογισμό του 2021.Όσον αφορά το Κύπελλο η ΕΠΟ αποφάσισε να μειώσει το 2023 τα χρήματα που δίνει στις ομάδες που συμμετέχουν.

Όπως σημειώνει το soccerplus.gr προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μη διανεμηθέντα ποσά συνολικού ύψους ευρώ 5.028.000 περίπου. Τα ποσά αυτά παραμένουν αδιανέμητα για πολλές διαχειριστικές χρήσεις. Αμοιβές διαιτητών που δεν αποδόθηκαν το 2021 ανέρχονται σε 492.064,01, έναντι μόλις  39.763,54 το 2020.

Τέλος η επιχορήγηση προς τις ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο, η οποία προέρχεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα από 1 εκάτ. ευρώ, που είναι το 2022 θα μειωθεί σε 750.000 ευρώ το 2023.

Share it