Έρχεται σχολή προπονητών UEFA C στην Ξάνθη το διάστημα Απριλίου-Μαΐου!

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει για την λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C στην Ξάνθη, το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να καταθέσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλέπε παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις 10/4/2022.

Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (με τη φόρμα του βιογραφικού συμπληρωμένη) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο,  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA C ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ», χωρίς την καταβολή παραβόλου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα υπάρξει αναλυτική αξιολόγηση και μοριοδότηση των φακέλων από την εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο. Οι προπονητές που θα επιλεχθούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής

6.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Λυκείου τουλάχιστον

7.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

8.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης

9. Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία κτλ)

Share it