Search

Εντυπωσίασε το ΔΠΘ στην έκθεση τεχνολογίας BEYOND!

Με τη συμμετοχή καθηγητών, διδακτόρων, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έλαβε μέρος στην έκθεση Beyond 4.0 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σε ένα εκθεσιακό γεγονός όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της καινοτομίας, της πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας,το ΔΠΘ άφησε το δικό αποτύπωμά καθώς παράλληλα με την εκθεσιακή του παρουσία πραγματοποιήθηκαν ομιλίες-παρουσιάσεις από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΠΘ, το διάστημα από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου, ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ιωάννης Πρατικάκης ανέλυσε την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τη μεταγραφή χειρογράφων από ψηφιακές εικόνες σε ηλεκτρονικά κείμενα που υλοποιείται μέσω του προγράμματος μDOC.Ts. Καθώς όγκος της πληροφορίας που σώζεται έως τις μέρες μας σε μορφή χειρόγραφων κειμένων, σε παπύρους, περγαμηνές ή χαρτί είναι τεράστιος η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα τα κείμενα να γίνονται ευανάγνωστα και ευκολότερα προσβάσιμα για μελέτη, με φιλικό έξυπνο και αποδοτικό τρόπο,παρέχοντας περιβάλλον αυτόματης επεξεργασίας, μεταγραφής και διαχείρισης των δεδομένων.

Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. παρουσίασε το καινοτόμο Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης με τεχνολογία Spiking Νευρωνικών Δικτύων το οποίο ανιχνεύει μεγάλο αριθμό Κυβερνοεπιθέσεων, σε χρόνο που τείνει στο μηδέν. Το εν λόγω Λογισμικό αξιοποιήθηκε στις Η.Π.Α. από την εταιρεία HardwareBrainchip, για τον έλεγχο λειτουργίας και αντοχής σε Κυβερνο επιθέσεις του Νευρομορφικού Ολοκληρωμένου Κυκλώματος – NSoC (NeuromorphicSystem-on-Chip) με την Ελληνική επωνυμία Ακίδα.

Κατά την παρουσίασή του ο Καθηγητής του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών κ. Λάζαρος Ηλιάδης ανέφερε πως τo NSoC Ακίδα, με το λογισμικό που αναπτύχθηκε στο Δ.Π.Θ. αντικαθιστά πολύπλοκες μαθηματικές διεργασίες συνέλιξης, με βιολογικά εμπνευσμένες λειτουργίες νευρώνων. Παράλληλα ενσωματώνει συνελικτικά και συγκεντρωτικά (Convolutional and Pooling) στρώματα και λειτουργεί βάσει συμβάντων. Είναι το πλέον σύγχρονο Νευρομορφικό ολοκληρωμένο κύκλωμα διεθνώς, το οποίο για πρώτη φορά ενσωματώνει 1,2 εκατομμύρια νευρώνες και 10 δισεκατομμύρια συνάψεις. Η δυναμική του Ακίδα μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίπαλον δέος περιλαμβάνει 130.000 τεχνητούς νευρώνες και 130 εκατομμύρια συνάψεις.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν ακόμα δύο έργα που αναπτύχθηκαν από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου και τα οποία συνδυάζουν τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με σκοπό την ανίχνευση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου ΠΑΜΘ (ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ), στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων έμπειροι αλλά και νέοι ερευνητές από το ΔΠΘ παρουσίασε τη δημιουργία μιας καινοτόμου υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με φυσικά και τεχνολογικά συμβάντα (λ.χ. πλημμύρες, σεισμοί, τεχνολογικές καταστροφές) εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ καθώς και ορισμού σεναρίων και συνεπειών των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων. Πληροφορίες για το ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ παρείχαν από το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών οι Αν. Καθηγητές Ιωάννης Δόκας και Νικόλαος Κλήμης και ομάδα φοιτητών και διδακτόρων.
Η ερευνητική αυτή προσπάθεια ενισχύεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Το πρόγραμμα Eye4water σκοπός του οποίου είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναπτύσσοντας υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία στον τομέα του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του υδατικού περιβάλλοντός της, με άμεσα οφέλη προς την παραγωγικότητα, την κοινωνία και το περιβάλλον με υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, Ιφιγένεια Κάγκαλου, παρουσιάστηκε στο περίπτερο του ΔΠΘ.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων του Ιδρύματος έκλεισε η φοιτητική ομάδα των Αυτόνομων Συστημάτων της Democritus Racing Team -DRT αναλύοντας το “The Design Conceptof Autonomous Racingand Navigationin Formula Student”.
Καθ΄ όλη την διάρκεια της έκθεσης στελέχη του ΔΠΘ παρείχαν πληροφορίες για την εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Universis που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΔΠΘ σε συνεργασία με το ΑΠΘ και στοχεύει στην ολοκληρωμένη, απλούστερη και αποτελεσματική διαχείριση των ακαδημαϊκών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια.

Share it