Επιχορήγηση 16.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη FC από τον Δήμο

Με 16.000 ευρώ από τον Δήμο Αλεξ/πολης επιχορηγήθηκε η Αλεξανδρούπολη FC που συμμετέχει στη Γ’ Εθνική.

Η σχετική ανάρτηση της απόφασης στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναφέρει:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.00.6736.001 , πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

– την επιχορήγηση δέκα έξι χιλιάδων (16.000,00 €) ευρώ, από τον Κ.Α.00.6735.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 στον «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με σκοπό τις μετακινήσεις του ομίλου και τα έξοδα διατροφής του, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.

Share it