Αντικαθίστανται ιστοί και προβολείς στο γήπεδο “Φώτης Κοσμάς

Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση ιστών και προβολέων στο γήπεδο ‘Φώτης Κοσμάς’», υπεγράφη την Παρασκευή από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 4 (τεσσάρων) υφιστάμενων τσιμεντοϊστών ηλεκτροφωτισμού στο χώρο του γηπέδου “Φώτης Κοσμάς”.

Η αποξήλωσή τους κρίνεται αναγκαία, κυρίως για λόγους ασφαλείας, καθώς λόγω παλαιότητας έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και παρατηρούνται σημάδια διάβρωσης και αποσάθρωσης.

Στους νέους αυτούς ιστούς καθώς και στον ένα από τους δύο υπάρχοντες θα εγκατασταθούν προβολείς LED ισχύος 720W, ενώ ο κάθε ιστός θα φέρει βάση 3 (τριών) θέσεων συνολικού μήκους 1,80 μέτρων, για την τοποθέτηση αντίστοιχων προβολέων.

Share it