“Περίεργη” απόφαση Αυγενάκη για αλλαγή μελών της Ε.Ε.Α. απο τον…Πειραιά!!!

Σε…περίεργες αλλαγές που προκαλούν πολλά ερωτηματικά στη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε δυο ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης της καταγγελίας του Ολυμπιακού εναντίον ΠΑΟΚ και Ξάνθης ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού προχώρησε στην αντικατάσταση του τακτικού μέλους της ΕΕΑ Γιώργου Τριανταφυλλάκη και του αναπληρωματικού μέλους Δημήτρη Αυγητίδη. Αμφότεροι είναι καθηγητές Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Και αν μπορει να πει κανείς οτι αυτή η κίνηση μπορεί να κριθεί λογική ώστε να μην υπάρχει κάτι να πει η πλευρά του Ολυμπιακού η απόφαση όμως του Υφυπουργού είναι άκρως “περίεργη” καθώς οι αντικαταστάτες τους προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρόκειται για τους Νικόλαο Φαραντούρη και Αριστέα Σινανιώτη.

Αναλυτικά η απόφαση Αυγενάκη όπως αυτή δημοσιεύθυκε στην Διαύγεια:

«Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/270386/12-08-2016 (ΦΕΚ 441/ΥΟΔΔ/16.8.2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το μέρος που αφορά το τακτικό μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου, αναπληρωτή καθηγητή εμπορικού δικαίου, Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 234652 και το αναπληρωματικό μέλος αυτού, Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, αναπληρωτή καθηγητή εμπορικού δικαίου, Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με Α.Δ.Τ.: Ξ 763175, λόγω παραίτησής τους.

Στις θέσεις τους ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας ο κ. Φαραντούρης Νικόλαος του Ευαγγέλου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά στον τομέα Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε., με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 134858, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και η κ. Σινανιώτη Αριστέα του Κωνσταντίνου, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 599968, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, μετά τις τροποποιήσεις της που αναφέρονται στο προοίμιο, η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/ ΤΣΟΕΚ/ 268616/ 19140/ 2703/ 86/ 12-08-2016 (ΦΕΚ 441/ΥΟΔΔ/16-08-2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «περί συγκρότησης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ»

Share it