Καλά Χριστούγεννα από τον ΟΦΘΑ!

Ευχές για καλά Χριστούγεννα έδωσε ο Όμιλος Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης.

Share it