Συνδρομή την οποία βεβαίως θα παράσχουμε απλόχερα δεδομένου ότι τυχόν επιλογή της πόλεως και χωριών του Νομού θα είναι, πέραν των άλλων, μια ακόμα ευκαιρία προβολής της Ξάνθης μας,
Σύλλογος Ποντίων Ν.Ξάνθης