Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Α.Ο Ιπποκράτη!

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Α.Ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης για την σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου.

Πρόεδρος ανακυρήχθηκε ο κ. Μεντίζης με αντιπρόεδρο τον κ.Κασάμπαλη και γενικό γραμματέα τον κ.Θεοδοσόπουλο.

Το πόστο του ταμία αναλαμβάνει ο κ.Ιωαννίδης ενώ αυτό του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων  πηγαίνει στον κ.Κουλαξίδη.

Έφορος της ομάδας είναι ο κ.Πασχαλάκης με τους κ.Γιώτη, κ.Χερκελετζάκη και κ.Γκιτζινάκη να συμπληρώνουν την σύνθεση από την θέση των μελών.

 

Share it