Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου ζητά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Στην υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», θα προχωρήσει ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση ∆ημοσίων Κτιρίων – ∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ Αθλητικές Εγκαταστάσεις” . Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννη Φαλέκα αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, κάθε ΟΤΑ μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση και κάθε αίτηση θα πρέπει να αφορά μόνο μία αθλητική εγκατάσταση. Ειδικότερα μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε επεμβάσεις για Ενεργειακή αναβάθμιση είτε Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων είτε Ανοικτών Κολυμβητικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 25,85 εκ €, ενώ ο αιτούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης δεν δύναται να ξεπερνά τα 3 εκ €. Οι επεμβάσεις που μπορούν να ενταχθούν στην πρόταση περιλαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, κ.α. και μέτρα ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως ηλιακά, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας κ.α.

Η ∆ημοτική Αρχή πρότεινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Μιχάλης Παρασκευόπουλος», καθώς αφορά ένα κτίριο κατασκευής του 1977 σε κακή ενεργειακή κατάσταση, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά και για πολλές ώρες από τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης. Ταυτόχρονα, η εν λόγω αθλητική εγκατάσταση φιλοξενεί διεθνείς αγώνες καθιστώντας σημαντική την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου η οποία συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης για τους αθλητές/χρήστες του κτιρίου καθώς και για τους επισκέπτες του.

Εκτιμάται δε, πως η ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» αναμένεται να συμβάλει δραστικά στην μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους του κτιρίου και στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στην λειτουργία του. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης και συνεπώς στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου ∆ράσης Αειφορικής Ενέργειας όπως αυτό έχει υποβληθεί στο Σύμφωνο των ∆ημάρχων.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει θερμομόνωση του κελύφους και της στέγης του κτιρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης χώρων, αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες και φωτιστικά LED, εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας και ενσωμάτωση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Γνώμη» – Κική Ηπειρώτου

Share it