Αποκτά επιτέλους κερκίδα το προθερμαντήριο Μαΐστρου

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε αίτημα  με παράλληλη δέσμευση διάθεσης πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών & 100 θέσεων για προθερμαντήριο Μαϊστρου”» κόστους  14.971.76€.

Η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» και η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή:

«Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. 118/2017 μελέτη για την Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών & 100 θέσεων για προθερμαντήριο Μαΐστρου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 14.971,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Για την εν λόγω δαπάνη προμήθειας έχει προβλεφθεί να υπάρξει εξασφάλιση πίστωσης στον Κ.Α. 15.7135.007 του προϋπολογισμού έτους 2017».

Η ανωτέρω προμήθεια είναι αναγκαία λόγω της πολλαπλής χρήσης του προθερμαντηρίου Μαΐστρου τόσο για προπονήσεις συλλόγων (υπάρχει αναγκαιότητα παραμονής των συνοδών μικρών παιδιών) όσο και για την διεξαγωγή αγώνων (υπάρχει αναγκαιότητα για καθήμενους θεατές προς αποφυγή τυχών ατυχημάτων).

Συγκεκριμένα η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών & 100 θέσεων για το προθερμαντήριο Μαϊστρου συνολικού μήκους 27,88 μ.

Share it