Έχεις χρέη; Πληρώνεις! Τι αναφέρουν οι τροποποιήσεις στο νέο Αθλητικό Νόμο

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι τροποποιήσεις που έγιναν στον Αθλητικό Νόμο και κατατέθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Σε αυτές υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς.

Το πρώτο από αυτά είναι το τέλος στο σβήσιμο των χρεών. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και το Υπουργείο θέλησε να βάλει τέλος στους υποβιβασμούς των ομάδων που είχαν ως στόχο τη διαγραφή των χρεών τους προς το δημόσιο και προς τρίτους.

Σύμφωνα με την τροποποίηση που κατατέθηκε οποιαδήποτε ομάδα υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εφόσον αυτή επανιδρυθεί ή συγχωνευθεί τότε “διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο”.

Η συγκεκριμένη διάταξη είχε ψηφιστεί (άρθρο 66) τον Αύγουστο του 2016 και σύμφωνα με την τροποποίηση, ισχύει από την έναρξη της σεζόν που ολοκληρώθηκε (2016-2017). Κοινώς, όποιος… πρόλαβε, πρόλαβε μέχρι το καλοκαίρι του 2016 για τα χρέη, τις συγχωνεύσεις και όλα τα “τρικ” σε αντίστοιχες περιπτώσεις…

Αναλυτικά αναφέρεται: “Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η νέα Α.Α.Ε., με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε.. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης”.

Share it