Με το ποσό των 65.000 ευρώ επιχορηγούνται 25 αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Ορεστιάδας

Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, προχώρησε στην έγκριση της χρηματοδότησης αθλητικών συλλόγων.

Αναλυτικά τα ποσά που θα δοθούν στα σωματεία έτσι όπως αναρτήθηκαν στη Διάυγεια:

Επισημαίνεται ότι:

1) Για το έτος 2017 υπάρχει αύξηση του ποσού της επιχορήγησης για κάθε άθλημα και για κάθε
αγωνιστική κατηγορία.

2) Ο Α. Ο. Ορεστιάδας δεν δικαιούται επιχορήγηση για το έτος 2017 λόγω μη τήρησης της
προβλεπόμενης νομοθεσίας για τις δαπάνες του έτους 2016

3) Ο Μ.Γ.Σ. Ορέστης συμπληρώνει 90 χρόνια από την ίδρυση του και διοργανώνει μεγάλη σειρά
εκδηλώσεων

4) Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ» έχει αυξήσει σημαντικά τον
αριθμό των μελών της ακαδημίας του και συμμετέχει σε πολλές αθλητικές δραστηριότητες εντός
και εκτός Δήμου

5) Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Θύελλα Κυπρίνου» δεν έλαβε επιχορήγηση το έτος 2016

6) Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ» έχει αθλητική δραστηριότητα
(ποδοσφαιρική ομάδα με ακαδημία) και πολιτιστική δραστηριότητα (μία από τις δράσεις αποτελεί
η επαναλειτουργία φιλαρμονικής)

7) Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ορεστιάδας «ΦΙΛΙΑ» Ορεστιάδας έχει τμήματα καλαθοσφαίρισης και
πινγκ πονγκ (παρουσία στην Α1 κατηγορία)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010
3) την Απόφαση Διοικ. Μετ. &Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος

Β’)

4) την αίτηση του συλλόγου με τον προϋπολογισμό των εξόδων

5) την πραγματοποίηση εκ μέρους του συλλόγου της ανάρτησης των στοιχείων δαπανών των
επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 και την Απόφαση Διοικ. Μετ. &Η.Δ.
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015, όπως προκύπτει από την Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών
Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

 

Share it