Οριστικά κλειστά τα σχολεία σε όλο το Νομό Ξάνθης την Παρασκευή λόγω Καρναβαλιού!

Οριστικοποιείται με διαδοχικές αποφάσεις των Δήμων, το γεγονός ότι την Παρασκευή οι σχολικές μονάδες θα είναι κλειστές. 

Ήδη ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξάνθης, ενώ αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από το Δήμο Τοπείρου και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τα Άβδηρα.

Ο Δήμος Ξάνθης αναφέρει:

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές (Ξανθιώτικο Καρναβάλι) είναι ένας θεσμός, με ιστορική διαδρομή 52 χρόνων, βαθειά θεμελιωμένος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και σ’ αυτές συμμετέχουν μαζικά όλοι οι πολίτες.

Η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη τόσο για τις γιορτές όσο και για τους ίδιους τους μαθητές ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά – πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Ο Δήμος Ξάνθης αποφάσισε τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017.

Ο Δήμος Τοπείρου αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικήτης Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
  2. Το υπ’αρ. πρωτ. 19925/Ξ –ΓΠΕ300 έγγραφο Π. Ενότητας Ξάνθης Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
  3. Το υπ’αρ. πρωτ. 1000/21-02-2017 (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης) έγγραφο Περιφερειακού Δ/ντη ΑΜΘ.
  4. Το υπ’αρ. πρωτ. 1003/21-02-2017 έγγραφο των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης της Περιφερειακής Δ/νσης Π & Δ. Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
  5. Τις Θρακικές- Λαογραφικές Εορτές του Ν. Ξάνθης – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Share it